Intake

Wanneer je een afspraak wil voor een natuurgeneeskundig consult zal er eerst een intake gesprek plaatsvinden. Vervolgens ga ik de therapie op je afstemmen.

Een intake gesprek vindt plaats om duidelijk te krijgen of de aangeboden therapie en werkwijze jou aanspreken, en of de therapeut met de door jou gegeven informatie mogelijkheden ziet om je te helpen. Er volgt een korte onderzoek waarbij ook een inventarisatie van je klachten en medicijn gebruik wordt nagevraagd. Bij voortzetting worden afspraken gemaakt over de frequentie van de therapie.

Tijdens de intake wordt in onderling overleg bepaald welke behandeling voor jou het meest geschikt is en je het snelst herstelt.

Een behandeling of genezing is niet mogelijk bij alcohol- drugsgebruik, of bepaald medicijn gebruik (zgn blockers). Deze middelen verhinderen de prikkeloverdracht en de genezing van het lichaam.

Als natuurgeneeskundig therapeut hanteer ik 5 natuurgerichte principes voor een effectieve en efficiënte behandeling.


Prio 1.
De basis van het leven is energie. Zonder energie is er geen mogelijkheid tot herstel.

Prio 2.
Prikkeloverdracht: het herstel van het communicatiesystemen en/of hun functies naar alle lichaamsdelen. Zonder een goede geleiding van prikkels en of communicatie stagnerende functies.

Prio 3.
Drainage: toxische belastingen zowel in geestelijke en/of stoffelijke vorm verminderen. Ons huidige leefpatroon heeft een verontreinigende werking op het lichaam. Dit resulteert in stagnerende prikkels en bovendien kost het veel energie om deze verontreiniging tegen te gaan.

Prio 4.
Voeding: belangrijk is te realiseren dat geestelijke voeding hier gelijk aan staat. Een essentieel gedeelte om evenwicht te krijgen tussen prestatie en welzijn. Elk advies werkt niet of nauwelijks, als niet aan prioriteit 1-2-3 is voldaan

Prio 5.
De psyche en het onbewust ziekmakende gedragspatroon : de natuurgerichte psyche van de mens. Psychisch en gevoelsmatig is het menselijke gestel zelden in staat om ziekmakende processen zelf te herkennen en zelfstandig tot verandering te brengen. Waardige hulp is hierbij van groot belang
om inzichten over te dragen van wat de oorzaak van onwelbevinden, ziek zijn enz. heeft doen ontstaan. Voldoet men aan prioriteit 1-2-3-4 dan is de klik tot verandering snel gevonden.

Tarief: Intake gesprek 30 min € 35

Alle prijzen zijn inclusief BTW

Peristhé staat geregistreerd als natuurgeneeskundig therapeut bij Stichting de Ring en B.A.T.C. (Beroepen & Belangen Associatie voor Natuurgerichte Therapeuten & Consumenten)

Vergoeding door Zorgverzekeraars is mogelijk.